Bilirkişi Olabilme Şartlarında Kapsamlı Değişiklik

  Artık bilirkişilik için temel eğitim almak zorunlu olacak ve “temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi...

Yargılamalarda “Tahmini” Süre Uygulaması

Soruşturmaların ve davaların tahmini sona erme süresi önceden bildiriliyor…   Adalet Bakanlığınca hazırlanmış olan “Soruşturma, Kovuşturma Veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”...

Araçlardaki Cam Filmlerine İlişkin Kısa Bir Hukuki Değerlendirme

(Haber-Yorum) Bilindiği üzere “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”te (AİMY)’de yer alan ve araçlardaki cam filmine “cevaz” (ya da bir anlamda “izin”) veren hüküm değişikliğe...

TAHKİM KARARINA KARŞI BAŞVURULACAK YARGI MERCİİNDE DEĞİŞİKLİK

Yargıtay kararına rağmen görevli mahkemede belirsizlik devam ediyor… Tahkim Yargılaması Tanımı Tahkim kanunun cevaz verdiği konularda, uyuşmazlıkların, dava yoluna gitmeksizin, belirlenen/belirlenecek “hakem”/”hakemler” tarafından giderilmesi anlamına gelmektedir....

Danıştay’dan emsal karar: “Memur mesai saatleri içerisinde kapıyı kilitleyemez”

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kamu hastanesinde görevli diyetisyen, mesai saati içerisinde odasının kapısını kitleyip, kapıyı tıklatan hastayı içeriye almadı. Telefonlara da cevap vermeyen sağlıkçı,...

En Çok Okunanlar

error: