7146 Sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bugün (3 Ağustos 2018 Tarihli ve) 30498 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Kanun, aşağıda değinildiği üzere bedelli askerlik başvurularını belli bir zaman kesitiyle sınırlamış olduğu için, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih önem taşımaktadır. Bu hal doğrultusunda; anılan kanunun 20. maddesine göre, bedelli askerlik düzenlemesini içeren 2. Madde, Kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı gün yani bugün yürürlüğe girmiştir.

BAŞVURU YETKİSİ VE SÜRESİ

Bedelli askerlikle ilgili yasal hükme göre; 1 Ocak 1994’ten önce doğmuş olup, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların, kanunun yürürlüğe girme tarihi olan 03.08.2018 tarihinden itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor. Dolayısıyla bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018’e kadar yararlanabilecek. Kanundan anlaşıldığı kadarıyla, bedelli askerli yapmak için başvurular için öngörülen süreye, kanunun yayınlandığı tarihi ve 03.11.2018 tarihini da dahil etmek gerekiyor. 01.Ocak 1994’den önce doğup da şartları uyan herkesin bu imkandan yararlanması mümkün.

Bedelli askerlik için söz konusu başvurunun, bedelli askerlik yapabilme şartlarına sahip olan Türk Vatandaşları tarafından yapılması gerekiyor. Kanunda yasal olarak tayin edilen vekilin müevkkili adına başvuru yapabilmesini engelleyen hükümler bulunmuyor. Bu değerlendirmeden hareketle, yasal olarak ve usulüne uygun olarak (örneğin noterde düzenlenen ya da onaylanan) vekaletname ile yetki verilen vekillerin de,müvekilleri adına bu başvuruyu yapabilmelerinin mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

BAŞVURU ŞEKLİ

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinde yayınlandı. Başvurular “e-devlet” üzerinden yapılacak. Buna göre bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler öncelikle;

E-devlet üzerinden alınacak olan barkodlu ödeme belgesi ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte, belirtilen bankalardan birine giderek ödeme yapacak.
Bankaya paranın yatırılması sonrasında barkodlu ödeme belgesi ve 3 adet ödeme dekontunun aslıyla birlikte askerlik şubesine bizzat başvuru yapılması gerekiyor.

ÇALIŞANLAR HAKKINDA DETAYLAR

Bir kurum, kuruluş yahut herhangi bir işyerinde hali hazırda çalışmakta olup bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler için de düzenleme mevcut. Buna göre çalışğı kurumdan bedelli askerlik sebebiyle temel eğitim almak için  ayrılanlar “ücretsiz izinli” sayılacaklar. Bu işçilerin ve memurların askerlikleri süresince ücretsiz izinli sayılmalarının mümkün olduğu anlamına geliyor. Kanundaki ifadenin sadece, “ücretsiz izinli sayılma” seçeneği öngörülüyor. Bu izin, senelik izinden farklı olup; örneğin, senelik izin ücretli izin niteliği taşıyor. Bu durumda örneğin bir memurun askerliğini senelik izninde yaparken ücretli izinli sayılması, askerlik süresi içinde ücretsiz izinli olmayı öngören kanunla çelişmiş oluyor.

ASKERLİK SONRASI KURUMA DÖNÜŞ

Ücretsiz izinli olan memurlar ve işçilerin askerliklerinden döndüklerinde görevlerine başvurmaları ve sonra da kabul edilmeleri söz konusu oluyor. Askere giden işçilerin işyerlerine dönüşlerine ilişkin açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılı(yorla)r.” Aynı kanuna göre memurun ücretsiz izinle yaptığı askerliğin bitimden sonra görevine devam etmek için, askerliğinin bitmiş olduğu terhis gününden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları; kurumlarının da azami 30 gün içinde göreve başlatmaları gerekiyor. Kanun “askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz” da diyor. Memurların askerlik süresi derece ve kademe sürelerin sayılıyor. Memurların ve işçilerin askerlik sürelerinin borçlanılması halinde emeklilik sürelerine sayılmaları da mümkün.

ASKERLİK SÜRESİ

Askerlik hizmet süresi kanunda 21 gün olarak belirlenmiş durumda. Buna göre, memurlar ve işçiler yasal usuller dairesinde askere girmek için kurumlarına başvurarak kurumlarınca yetkili amirlerinin onayından geçerek aylıksız izinli sayılıyorlar. İşçiler de işyerlerine aynı şekilde başvurarak askerlik süresince ücretsiz izne ayırılmış olacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti 15.000,00 -(onbeşbin)- Türk Lirasıolarak kesinleşmiş durumda. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, bu ücreti Ziraat Bankasına veya Halkbank’a yatırmaları gerekiyor.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Ancak yurtdışında yaşayan vatandaşlar için temel askerlik eğitimi, internet üzerinden “uzaktan eğitim” şeklinde gerçekleştirilecek.

BEDELLİ ASKERLİK TEMEL EĞİTİM YERLERİ

Yuakrıda da değinildiği üzere bedelli askerlik hakkını kullananlar 15 bin TL ödemeyle birlikte 21 gün temel eğitime tabi tutulacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak olanların temel eğitim alabilecekleri iller :

Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik, İzmir,

Olarak belirlenmiş durumda. Başvuruculara bu illerden hangisinin çıkacağı ve başvurucuların hangi tarihler arasında askere alınacakları yetkili idari makamlarca belirlenmiş olacak.