Soruşturmaların ve davaların tahmini sona erme süresi önceden bildiriliyor…

 

Adalet Bakanlığınca hazırlanmış olan “Soruşturma, Kovuşturma Veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” haziran ayında resmi gazetede yayımlanmıştı. Dava ve soruşturmalarda tahmini süre uygulamasının temelini resmi gazetede yayımlanan 23 Haziran 2017 tarihli 30105 sayılı yönetmelik oluşturuyor. Yönetmelik, 10. maddesinde belirtildiği üzere 1 Eylül 2017 de yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik için resmi gazeteye buradan  ulaşabilirsiniz.

Tahmini Süre Ne Şekilde Bildirilecek?

Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde görülecek davalarda geçen tahmini azami süre artık, dava tevzi formunda yer almaya başladı. Bununla birlikte bu süre, davalı tarafa dava dilekçesi ekinde yazılı olarak gönderilecek.

İlgili yönetmelik gereğince soruşturma dosyalarında hedef süreyi içeren belge soruşturma bürosunca verilir. Ceza mahkemelerinde ise sanık tarafına hedef süreyi içeren belge gönderilirken, mağdur tarafa duruşma gününü bildiren çağrı kâğıdıyla gönderilir.

Tevzi formunda, açılan davanın iş bölümü nazara alınarak hangi mahkemeye düştüğü ve dava hakkında diğer ön bilgiler yer alıyor. Bu konuda, aşağıdaki görselde örnek tevzi formunda yer alan;“DOSYANIZ İÇİN BELİRLENEN TAHMİNİ SÜRE … GÜNDÜR” şeklinde açıklama yapılmaya başlandı. Böylece, tevzi formuyla, tahmini süre dava ile ilgili tarafların da bilgisine sunulmuş oluyor.

Tahmini Sürelerin Başlangıcı

            İlgililere bildirilecek olan bu tahmini sürelerin başlangıcı ise şu şekilde belirlenmiştir. Tahmini (Hedef) süreler;

– Soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği,

– Ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği,

– Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı,

– Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği, tarihte başlar.

Bununla birlikte sürelerin hesabına tatil günleri de dahil edilir.

 

yargıda-tahmini-süre
Örnek Hukuk Dava Tevzi Formu

Sonuç İtibariyle;

Açılan davaların ne kadar süreceğine dair bugüne kadar hiçbir mevcut açıklama söz konusu değildi. Davaların hedeflenen (tahmini) sürede bitmesi için tarafların ve avukatların da desteği önem arz etmektedir. Tüm bunlarla beraber ilgili yönetmeliğin 7/5 maddesinde “Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmayacağı” belirtilmiştir. Yine de, davalarının tahmini bitim süresinin bildirilmesi, taraflara süre hakkında bilgi edinme imkânı verdiği kadar; davaların hangi sürelerde bitebileceğine dair bir güvence de oluşturuyor.