Taşınması Yasak Olmayan Bıçakların Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman        1. Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri 1.1. Konuya İlişkin Hükümlere Genel Bakış 1.1.1. 6136 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Açısından (1) 6136 sayılı...

Karayolunda Trafiği Tehlikeye Düşürme Suçu

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman 1. Genel Bilgi ve Yasal Hüküm Trafik kurallarının ihlali hallerinde kollukça trafik cezası ya da diğer idari yaptırım uygulanır. Geneldeki anlayış...

Kayıt Dışı İşçi İstihdamı ve Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman I. Yazının Kapsamı ve Genel Bilgiler A. “Kayıt Dışı”lığın Genel Tanımı ve Yazının Kapsamı Hukukî olarak işçi olmanın gerektirdiği statüye ilişkin kayıtların...

İmar Barışı Değerlendirmeleri

                                                                                                                       Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Yazının Kapsamı   Bu yazı, “imar barışı”na ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin “kanaatlerimizi” içermektedir. Yazıda, 3194 sayılı İmar Kanununun...

İdarenin Mevzuata Bağlılığının İptal Kararlarının Uygulanmasına Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Soru İçeriği: Sağlık şartları yetersiz görülerek kamu görevine kabul edilmeyen kimse, idarî yargıya başvurmuştur. Bu kişi, eksik sağlık şartını bu...

En Çok Okunanlar

error: