İcra Hukukunda Meskeniyet İddiası

Giriş ve Özet Açıklama                                         ...

Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetten farkları

Kısa izahat için, “6.2. Sonuç yerine: Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyet için öngörülen statüden farklı yönleri” başlığına bakılabilir 1. Paylı  mülkiyetin (=Müşterek mülkiyetin) tanım ve kapsamı 1.1....

Memurların istifa talepleri ve sonuçları

(Memurların istifa talepleri ve istifalarından vazgeçmelerinin hukuki hal ve şartlarına ilişkin bir değerlendirme) Not: Bu yazının kısa açıklaması “Sonuç” başlığında bulunmaktadır. 1. Memurların hukuki konumları ve istifa...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Yetkileri

Bu yazı çarşı ve mahalle bekçilerinin 7245 sayılı kanunla öngörülen görev ve yetkilerini incelemekte, “yardımcı kolluk” deyimi de bu kapsamda ele alınmaktadır. Yazının kısaltılmış...

Bütünleyici parça ve eklenti kavramları

I. Genel anlam ve kapsam bakımından bütünleyici parça ve eklenti A. Bütünleyici parça ve eklenti kavramları ve konumları Bütünleyici parça ve eklenti ile ilgili düzenlenmeler, 4721...

En Çok Okunanlar

error: