Bütünleyici parça ve eklenti kavramları

I. Genel anlam ve kapsam bakımından bütünleyici parça ve eklenti A. Bütünleyici parça ve eklenti kavramları ve konumları Bütünleyici parça ve eklenti ile ilgili düzenlenmeler, 4721...

Salgın Hastalıklarla Mücadelede Tedbir Alma Yetkisi

Günümüzde Koronavirüs-2019 (Covid-19), Ülkemizin de etkilendiği bir salgın hastalık (pandemi), küresel bir tehdit durumundadır. Bu yazı, koronavirüs-2019 veya diğer salgın haslatıklarla mücadelede alınacak tedbirlerle;...

Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Para Cezası Kesme Yetkileri Var Mıdır?

(Aşağıdaki "4. Fah.TM’lerin trafik para cezası kesme yetkilerine ilişkin Sonuç ve Kısa açıklama" başlığında özet/kısa bilgi bulunmaktadır.)   1. Fahri Trafik Müfettişinin (Fah.TM'nin) Görev ve Yetkisi,...

Kişisel ya da Toplumsal İlişkilerde Hukuki Temsil

Hukuki Temsil Konusunda -sonuç yerine de geçecek- bir özet Genel Bilgi ve Tanım “Hukuki işlemin temsil yoluyla gerçekleştirilmesi, temsilcinin(B), başkası (temsil olunan-A) adına ve hesabına hukuki...

1982 Anayasamıza Göre Kamu Kurumları Üzerindeki Vesayet Denetimi

Kamu Kurumları ve Bunlar Üzerindeki Vesayet Denetiminin Anayasal Dayanakları; Üniter Devlet ve İdarenin Bütünlüğü İlkelerinin Dayanak Olarak Anayasal Değerleri Bu yazı, kamu kurumları hakkında genel...

En Çok Okunanlar

error: