Ecrimisil Anlam ve Kapsamı

Ön Bilgi Bu makale, ecrimisil hakkında bilimsel içerikli ansiklopedik bilgi vermektedir. Ecrimisil hakkında  kapsamlı izahat, sonuç kısmında kısaca tanımlanarak belirtilmiştir. Kısa bilgi için sonuç bölümüne...

Yargı Kararlarının İnternette Yayınlanmasının Gerekliliği Üzerine

Bir yargısal uyuşmazlıkta nihaî kararlar yerel mahkemelerce verilmektedir. Bu kararlar, usûlü dairesinde, derece mahkemelerinden geçtikten sonra kesinleşmektedirler. Başvuru olmadan derece mahkemelerinde inceleme yapılamaması esastır. Belli...

Taşınması Yasak Olmayan Bıçakların Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman        1. Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri 1.1. Konuya İlişkin Hükümlere Genel Bakış 1.1.1. 6136 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Açısından (1) 6136 sayılı...

Karayolunda Trafiği Tehlikeye Düşürme Suçu

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman 1. Genel Bilgi ve Yasal Hüküm Trafik kurallarının ihlali hallerinde kollukça trafik cezası ya da diğer idari yaptırım uygulanır. Geneldeki anlayış...

Kayıt Dışı İşçi İstihdamı ve Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman I. Yazının Kapsamı ve Genel Bilgiler A. “Kayıt Dışı”lığın Genel Tanımı ve Yazının Kapsamı Hukukî olarak işçi olmanın gerektirdiği statüye ilişkin kayıtların...

En Çok Okunanlar

error: