Hukukta Malvarlığı Kavramı ve Kapsamı

  (Malvarlığına Kavramsal Yaklaşım ve Malvarlığının Boyutları Hakkında Kısa Bir Deneme)                           ...

İdarî Yargıda Zararları Aynen Tazmin Sorunu

                                                ...

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası

  Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Giriş Elatmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması güvencelerinden birisidir. Bu dava, zilyetliğin korunması bakımından diğer bir kısım davalardan farklıdır. Örneğin istihkak...

Ecrimisil Anlam ve Kapsamı

Ön Bilgi Bu makale, ecrimisil hakkında bilimsel içerikli ansiklopedik bilgi vermektedir. Ecrimisil hakkında  kapsamlı izahat, sonuç kısmında kısaca tanımlanarak belirtilmiştir. Kısa bilgi için sonuç bölümüne...

Yargı Kararlarının İnternette Yayınlanmasının Gerekliliği Üzerine

Bir yargısal uyuşmazlıkta nihaî kararlar yerel mahkemelerce verilmektedir. Bu kararlar, usûlü dairesinde, derece mahkemelerinden geçtikten sonra kesinleşmektedirler. Başvuru olmadan derece mahkemelerinde inceleme yapılamaması esastır. Belli...

En Çok Okunanlar

error: