Salgın Hastalıklarla Mücadelede Tedbir Alma Yetkisi

Günümüzde Koronavirüs-2019 (Covid-19), Ülkemizin de etkilendiği bir salgın hastalık (pandemi), küresel bir tehdit durumundadır. Bu yazı, koronavirüs-2019 veya diğer salgın haslatıklarla mücadelede alınacak tedbirlerle;...

Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Para Cezası Kesme Yetkileri Var Mıdır?

(Aşağıdaki "4. Fah.TM’lerin trafik para cezası kesme yetkilerine ilişkin Sonuç ve Kısa açıklama" başlığında özet/kısa bilgi bulunmaktadır.)   1. Fahri Trafik Müfettişinin (Fah.TM'nin) Görev ve Yetkisi,...

Kişisel ya da Toplumsal İlişkilerde Hukuki Temsil

Hukuki Temsil Konusunda -sonuç yerine de geçecek- bir özet Genel Bilgi ve Tanım “Hukuki işlemin temsil yoluyla gerçekleştirilmesi, temsilcinin(B), başkası (temsil olunan-A) adına ve hesabına hukuki...

1982 Anayasamıza Göre Kamu Kurumları Üzerindeki Vesayet Denetimi

Kamu Kurumları ve Bunlar Üzerindeki Vesayet Denetiminin Anayasal Dayanakları; Üniter Devlet ve İdarenin Bütünlüğü İlkelerinin Dayanak Olarak Anayasal Değerleri Bu yazı, kamu kurumları hakkında genel...

Yargılama Hukukunda Süre Tutum Dilekçeleri

Bu yazı, “muhafaza-i müddet” ya da “müddeti muhafaza” da denilen süre tutum dilekçesini konu almıştır. Yazıda süre tutum dilekçesinin; anlamı, kapsamı, yargılama usûllerinde uygulanabilirliği...

En Çok Okunanlar

error: