Yargılama Hukukunda Süre Tutum Dilekçeleri

Bu yazı, “muhafaza-i müddet” ya da “müddeti muhafaza” da denilen süre tutum dilekçesini konu almıştır. Yazıda süre tutum dilekçesinin; anlamı, kapsamı, yargılama usûllerinde uygulanabilirliği...

1982 Anayasasına Göre Kanun Kavramı

Bu yazı, 1982 Anayasasına göre kanunun anlam ve mahiyetini anlatmaya odaklanmıştır. Yazıda 1982 Anayasasının; ilk kez, tarafımızdan dile getirilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi”ni öngören 6771...

Müteselsil Sorumluluk ve Borçluluk Kavramları

Bu yazıda özel hukuka has bir kurum olarak müteselsil sorumluluk ve borçluluk incelenmiştir. Özet de yazının sonundadır. Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman 1. Müteselsil Sorumluluk ve...

Özel Güvenlik Anlayışı ve 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Doğan Sorunlara İlişkin Değerlendirmeler

(Özel Güvenlikle ilgili hukuki değerlendirmeler yapılan bu yazı; 2005 yılında Kocaeli'de düzenlenen Sempozyumda sunulan tebliğ metnidir.)   Doç. Dr. R. Cengiz Derdiman Ön Bilgilendirme     ...

İdarî Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler

Prof.Dr. R. Cengiz Derdiman (Yasal kısıtlamaların Hukuki Durumlarına ve Anayasaya Aykırılıklarına İlişkin Değerlendirmeler) 1. İdari Yargıda Genel Olarak Yürütmeyi Durdurma (YD) 1.1. YD’nin Anlamı; Anayasal ve Yasal...

En Çok Okunanlar

error: