Hakkımızda

Site Hakkında

1-) İşbu Web sitesi ilk kez bu sitemizde tarafımızdan kullanılan “hukukiyaklasim.com” adını taşımakta olup, aşağıda “site” olarak anılacaktır.

2-) Sitemizin isim hakkı mahfuzdur.

Hukuki ağırlıklı makale, haber niteliği olmayan edebi ve bilimsel hukuki yazılar ve içeriklerin paylaşıldığı sitemiz; kural olarak, sözlük ya da forum gibi diğer internet ortamlarında herhangi bir içerik paylaşmamayı benimsemiştir. Hal böyleyken, başkalarının isim haklarımızı ihlal eden ad ya da rumuzlarla yapacakları tüm yayın veya paylaşmaların, sitemizce yapıldığı gibi yanlış algıya vesile olabileceği açıktır. Hatta, isim haklarımız ihlal edilerek başkalarınca yapılacak olan; sitemizi itibarsızlaştırıcı, sitemizin misyon ve vizyonuna ya da hukuka aykırı içerikli yayın ve paylaşımlardan sitemizin zarar görmesi bile söz konusu olabilecektir.

Gerek “hukukiyaklasim.com” yer adresinden kaynaklanan adımız ve gerekse ana sayfası ve diğer sayfalarına bu adresten erişilen sitemizin kullandığı “Hukuki Yaklaşım” adı, bu koruma kapsamındadır. “Hukuki Yaklaşım” olan site adımızın, alfabelerinde küçük “ı” ve “ş” harfleri bulunmayan ülke dillerini kullanan cihaz ya da klavyelerle yazımında ortaya çıkacak olan “hukuki yaklasim” deyimi de “Hukuki Yaklaşım”dan başka şekilde anlaşılamaz.

Dolayısıyla “Hukuki Yaklaşım”, “hukuki yaklasim” ve bunları  çağrıştırabilecek olan ad ve rumuzların da başkaları tarafından kullanıcı adı/rumuzu; alan, marka, şirket veya işletme adı veya ünvanı olarak veya özel ya da ticari amaçlı başka herhangi bir surette  kullanılması, haklarımızın ihlali olduğundan dolayı hukuki koruma göremez. İsim haklarımızı bu şekilde ihlal edenlere karşı yasal haklarımız da saklıdır.

3-) Sitenin, bu sayfa da dahil tüm sayfaları ve/veya içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi-belge, marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları, hukukiyaklasim.com’a aittir. Ayrıca, site olarak; siteye ulaşan yazı veya görüntü ya da diğer içerikleri yayınlamak/yayınlamamak  ve sitede yer alan her türlü yayının her zaman kaldırılabilmesi haklarımız  mahfuzdur.

4-) Sitemiz bir haber sitesi değildir. Sitemizde yayınlanan ya da yayınlanacak olan bilimsel değerlendirmeler ve makaleler şeklindeki yazılı ya da görüntülü içeriklerin hiç birisi için eser veya içerik sahiplerine telif ücreti ödenmez. Kendi oluşturdukları içerikleri sitemizde yayınlatmak isteyen içerik ya da eser sahipleri bu şartı kabul etmiş olurlar. Ayrıca sitemizde yayınlanmış olan herhangi bir içeriğin kaldırılması ya da bu içeriğe erişimin engellenmesi kayıtsız şartsız sitemizin yetkisindedir

5-) Sitenin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın koruması kapsamında bulunmaktadır.

6-) Bu sitede yer alan bilgiler hukukiyaklasim.com ‘un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde alınamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, işlenemez ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde veya yazılı ya da görüntülü bir başka yerde veya ortamda izinsiz olarak kullanılamaz.


Misyon & Vizyon

Hukuki Yaklaşım sorularla hukuk kategorisi esas olmak üzere, bilimsel çalışmalar, makaleler ve emsal yargı kararlarıyla bir hukuk perspektifi sunar. Amaç hukukla yaşamaktır ve hukuku geliştirmeye katkıdır.

Hukuk; toplumda haksızlık, adaletsizlik, güvensizlik, düzensizlik, insan haysiyetine ve kişilik haklarına haksız saldırılar olmadığında ve hiçbir şekilde tasvip edilmediğinde yaşanmış; endişesizliğe ve olmaması gereken bu arazların bertaraf edilmesine hukuki sınırlar içinde katkı ile de geliştirilmiş olacaktır.

Sitemiz, nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuriyetimizi, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve Devletimizin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü benimsemekte ve bunların ilelebed payidar kalmasını vazgeçilmez bir ülkü ve ideal olarak görmektedir.


 İçerik

1-) Site tamamen bilgilendirme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır ve sitedeki bilgiler bu amaca hizmet etmesi için, iyi niyetle eklenmiştir. Somut olayların çözümünde bu bilgiler genel bir bakış açısı oluşturmaktan başka şekilde anlaşılamaz ve esas alınamaz. Somut her bir durumda avukata danışmanız esas tavsiyemizdir.

2-) Sitede verilen bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti edilemez. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin siteye erişilerek alınması ve/veya kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarar ya da bir başka gayrihukuki durumdan siteye erişen sorumludur.

3-) Site aracılığı ile tarafımıza gönderilen bilgi, belge ve talepler avukat-müvekkil ilişkisi kurucu ya da nitelikte anlaşılamaz ve yorumlanamayacağı gibi; avukatlık mesleği ile bağdaşacak şekilde profesyonel tavsiye niteliğinde de kabul edilemezler. Tekrar da olsa vurgulamak gerekir ki; sitede yer alan makaleler ve yazılar bilgilendirme amaçlı olduğundan, hukuken mağdur olmuş kişiler sadece site içeriğine dayanarak hareket etmemeli ve herhangi bir hukukçudan profesyonel yardım talep etmelidir.


Link Uyarıları

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine verilebilecek linkler ve kurulabilecek köprüler hukukiyaklasim.com’un söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.


Gizlilik Politikası ve Şartlar

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek isterseniz NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’ne bakınız . NAI’nın örnek dili istediği zaman değiştirilebileceğini unutmayın.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitenizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.
Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.
Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

Bu internet sitesini kullananlar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.