Yasal Uyarı

Site Hakkında

1-) İşbu Web sitesi ilk kez bu sitemizde tarafımızdan kullanılan “hukukiyaklasim.com” adını taşımakta olup, aşağıda “site” olarak anılacaktır.

2-) Sitemizin isim hakkı mahfuzdur.

Hukuki ağırlıklı makale, haber, bilimsel ya da günlük yazılar ve içerikler için yer sağlayan sitemiz; sözlük ya da forum gibi diğer internet ortamlarında herhangi bir içerik paylaşmamayı kural olarak benimsemiştir. Hal böyleyken, başkalarının isim haklarımızı ihlal eden ad ya da rumuzlarla yapacakları tüm yayın veya paylaşmaların, sitemizce yapıldığı gibi yanlış algıya vesile olabileceği açıktır. Hatta, isim haklarımız ihlal edilerek başkalarınca yapılacak olan; sitemizi itibarsızlaştırıcı, sitemizin misyon ve vizyonuna ya da hukuka aykırı içerikli yayın ve paylaşımlardan sitemizin zarar görmesi bile söz konusu olabilecektir.

Gerek “hukukiyaklasim.com” yer adresinden kaynaklanan adımız ve gerekse ana sayfası ve diğer sayfalarına bu adresten erişilen sitemizin kullandığı “Hukuki Yaklaşım” adı, bu koruma kapsamındadır. “Hukuki Yaklaşım” olan site adımızın, alfabelerinde küçük “ı” ve “ş” harfleri bulunmayan ülke dillerini kullanan cihaz ya da klavyelerle yazımında ortaya çıkacak olan “hukuki yaklasim” deyimi de “Hukuki Yaklaşım”dan başka şekilde anlaşılamaz.

Dolayısıyla “Hukuki Yaklaşım”, “hukuki yaklasim” ve bunları  çağrıştırabilecek olan ad ve rumuzların da başkaları tarafından kullanıcı adı/rumuzu; alan, marka, şirket veya işletme adı veya ünvanı olarak veya özel ya da ticari amaçlı başka herhangi bir surette kullanılması, haklarımızın ihlali olduğundan dolayı hukuki koruma göremez. İsim haklarımızı bu şekilde ihlal edenlere karşı yasal haklarımız da saklıdır.

3-) Sitenin, bu sayfa da dahil tüm sayfaları ve/veya içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi-belge, marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları, hukukiyaklasim.com’a aittir.

4-) Sitenin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın koruması kapsamında bulunmaktadır.

5-) Bu sitede yer alan bilgiler hukukiyaklasim.com ‘un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde alınamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, işlenemez ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde veya yazılı ya da görüntülü bir başka yerde veya ortamda izinsiz olarak kullanılamaz.

İçerik

1-) Site tamamen bilgilendirme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır ve sitedeki bilgiler bu amaca hizmet etmesi için, iyi niyetle eklenmiştir. Somut olayların çözümünde bu bilgiler genel bir bakış açısı oluşturmaktan başka şekilde anlaşılamaz ve esas alınamaz. Somut her bir durumda avukata danışmanız esas tavsiyemizdir.

2-) Sitede verilen bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti edilemez. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin siteye erişilerek alınması ve/veya kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarar ya da bir başka gayrihukuki durumdan siteye erişen sorumludur.

3-) Site aracılığı ile tarafımıza gönderilen bilgi, belge ve talepler avukat-müvekkil ilişkisi kurucu ya da nitelikte anlaşılamaz ve yorumlanamayacağı gibi; avukatlık mesleği ile bağdaşacak şekilde profesyonel tavsiye niteliğinde de kabul edilemezler. Tekrar da olsa vurgulamak gerekir ki; sitede yer alan makaleler ve yazılar bilgilendirme amaçlı olduğundan, hukuken mağdur olmuş kişiler sadece site içeriğine dayanarak hareket etmemeli ve herhangi bir hukukçudan profesyonel yardım talep etmelidir.

Link Uyarıları

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine verilebilecek linkler ve kurulabilecek köprüler hukukiyaklasim.com’un söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.