Karayollarındaki Trafik Kazalarında Görevli Yargı Yeri

Karayollarındaki trafik kazalarında davaların görüleceği yargı yerini belirlemeyi amaçlayan bu yazı; konuya ilişkin olarak sadece bilimsel ve hukuki bir değerlendirme yapmaktadır.

Ceza Muhakemesinde İspata Yaramayan Vasıtalar

  Ceza muhakemesinde ispata yaramayan vasıtaların reddi ve/veya dosyadan çıkarılmasına ...

Kanuni İdare İlkesinin Anlamı ve Kapsamı

Kanuni İdare ilkesinin incelendiği bu çalışma, idarenin teşkilât ve faaliyetlerinin kanuna dayanması ve kanuna bağlı olması gereğini vurgulamaktadır. 

Düzenleyici İdari İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu

Düzenleyici idari işlemler arasında hiyerarşik sıralama olduğu yönünde düşünceler İdare, üstlendiği kamu hizmetleri ile ilgili olarak...

İdari Yargılama Usulünde Sürelerdeki Değişikliğin Değerlendirilmesi

İdari yargılama usulünde idareye başvuruya karşı cevap bekleme Süreleri 7331 sayılı kanunla değiştirildi. İdarenin başvurulara karşı 60...

En Çok Okunanlar

error: