Gerekçeli Karar Hakkının Anlamı ve Kapsamı

Bu yazı, gerekçeli karar hakkının anlam ve kapsamını, sadece mahsus (=özgü) olduğu yargısal kararlarla sınırlı değil; farklı bir bakışla ve etraflı olarak, tüm kamusal...

Disiplin Soruşturmasında Yeterli Şüphe

Bu yazıda disiplin soruşturmasında gerekli olan şüphenin, derecesi belirlenmeye çalışılmaktadır. Soruşturma açılıp açılmamasına esas olacak araştırma için gerekli şüphenin derecesinin tespiti hususu da kapsama...

İcra Hukukunda Meskeniyet İddiası

Giriş ve Özet Açıklama                                         ...

Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetten farkları

Kısa izahat için, “6.2. Sonuç yerine: Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyet için öngörülen statüden farklı yönleri” başlığına bakılabilir 1. Paylı  mülkiyetin (=Müşterek mülkiyetin) tanım ve kapsamı 1.1....

Memurların istifa talepleri ve sonuçları

(Memurların istifa talepleri ve istifalarından vazgeçmelerinin hukuki hal ve şartlarına ilişkin bir değerlendirme) Not: Bu yazının kısa açıklaması “Sonuç” başlığında bulunmaktadır. 1. Memurların hukuki konumları ve istifa...

En Çok Okunanlar

error: