Adli Yardım: Kapsamı, Usul ve Şartları

1. Genel Bilgi ve Kapsam 1.1. "Adlî Yardım" Hakkında Genel Bilgi "Adlî yardım": 1-) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK’nın) 334 ilâ 340. maddeleri arasında; 2-) 1136 sayılı Avukatlık...

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası

  Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Giriş Elatmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması güvencelerinden birisidir. Bu dava, zilyetliğin korunması bakımından diğer bir kısım davalardan farklıdır. Örneğin istihkak...

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Anlamı

Kovuşturmaya Yer  Olmadığı Kararı “Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”a değinmeden evvel, takipsizlik kararı denilen, “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı tanımlamak yararlı olacaktır. Ayrıca kanunların...

Hazırlık Soruşturmasında Teşhis

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Giriş ve Kapsam Teşhis, geniş anlamda, kimlik ve eşgâl belirleme işlemidir. Bu nedenle polisin gerek adlî ve gerekse önleyici görevlerinde söz...

Ahz ü Kabz Yetkisi

Deyim Olarak Tanımlama “Ahz” kabul etme, tutma; “kabz” teslim alma tahsil etme; “ahz ü kabz” ise kendine mal edinme, kamulaştırma (Devellioğlu, 22) gibi anlamlara gelmektedir....

En Çok Okunanlar

error: