Taşınması Yasak Olmayan Bıçakların Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman        1. Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri 1.1. Konuya İlişkin Hükümlere Genel Bakış 1.1.1. 6136 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Açısından (1) 6136 sayılı...
iscilerin-elektronik-ortamda-izlenmeleri

İşçi Açısından Zorlayıcı Sebeplerle Haklı Fesih Hakkı

Av. Emirhan Derdiman*  Ön Bilgi ve Zorlayıcı Neden Kavramı 4857 sayılı İş Kanununda (İK’da) zorlayıcı sebeplerle haklı fesih; işçi açısından 24/III maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçi,...

İdarenin Mevzuata Bağlılığının İptal Kararlarının Uygulanmasına Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Soru İçeriği: Sağlık şartları yetersiz görülerek kamu görevine kabul edilmeyen kimse, idarî yargıya başvurmuştur. Bu kişi, eksik sağlık şartını bu...

İşsizlik Sigortası ve Güvence Olduğu Konular

Av. Emirhan Derdiman* Ön Bilgi Bu yazıda, işsizlik sigortasının hakkında genel bir bilgi vermek amaçlanmaktadır. İşsizlik sigortasının ne olduğunu genel olarak anlamak isteyenlere hitap eden yazımız,...

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Anlamı

Kovuşturmaya Yer  Olmadığı Kararı “Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”a değinmeden evvel, takipsizlik kararı denilen, “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı tanımlamak yararlı olacaktır. Ayrıca kanunların...

Mahkemelere Yatırılacak Gider Avanslarının Belirlenmesi

Gider Avanslarının Belirlenmesi, Diğer Masraf ve Ücretlerden Farklı Yönleri Açısından Hukuki Değerlendirme Gider avanslarının kapsamı, yatırılması ve geri alınması usul ve şartları; 30.09.2017 tarihli ve...

Tutuklama Tedbirinin Anlamı ve Kapsamı

Tutuklama tedbirinin konu edildiği bu yazıda, bu tedbirin anlamı ve kapsamına yer verilmiş; arkasından da bu tedbire başvuru için gözetilmesi zorunlu usul ve şartlar...

Grevin İşveren Ve İşyeri Açısından Uygulanamayacağı Haller Ve Ödemezlik Def’i

Av. Emirhan Derdiman* Grevin temel bir unsuru olan Maddi Unsur Olarak İşi Bırakma ve Manevi Olarak İşi Bırakma halleri daha evvelki makalelerimizde incelenmişti. Burada da grevin sonucu...

Salgın Hastalıklarla (Koronavirüsle) Mücadelede Tedbir Alma Yetkisi

Günümüzde Koronavirüs-2019 (Covid-19), Ülkemizin de etkilendiği bir salgın hastalık (pandemi), küresel bir tehdit durumundadır. Bu yazı, koronavirüs-2019 veya diğer salgın haslatıklarla mücadelede alınacak tedbirlerle;...

Grevin Tanımı ve Unsurları

Av. Emirhan Derdiman* Genel Bilgi ve Tanım İş hukukunun önemli bir özelliği, toplu ilişkilerde barışçı yöntemlerin yanında ayrıca kolektif baskı yollarına da gidilebilmesidir. İşçilere tanınan zorlama...

En Çok Okunanlar

error: Content is protected !!