Kişisel ya da Toplumsal İlişkilerde Hukuki Temsil

Hukuki Temsil Konusunda -sonuç yerine de geçecek- bir özet Genel Bilgi ve Tanım “Hukuki işlemin temsil yoluyla gerçekleştirilmesi, temsilcinin(B), başkası (temsil olunan-A) adına ve hesabına hukuki...

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası

  Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Giriş Elatmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması güvencelerinden birisidir. Bu dava, zilyetliğin korunması bakımından diğer bir kısım davalardan farklıdır. Örneğin istihkak...

İdarî Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler

Prof.Dr. R. Cengiz Derdiman (Yasal kısıtlamaların Hukuki Durumlarına ve Anayasaya Aykırılıklarına İlişkin Değerlendirmeler) 1. İdari Yargıda Genel Olarak Yürütmeyi Durdurma (YD) 1.1. YD’nin Anlamı; Anayasal ve Yasal...

Memurlarda Yaş Düzeltiminin Emekliliğe Etkisi

                                                                                                           Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Yaş Düzeltimi Tanımı ve Ön Bilgi Hukukumuzda yaş düzeltimi kişilerin nüfus kütüğüne yanlış kaydedilmiş olan doğum tarihlerinin, yaşlarının küçülmesi ya...

İşveren Açısından Zorlayıcı Sebeplerle Haklı Fesih Hakkı

Av. Emirhan Derdiman* Zorlayıcı Neden ve İçeriği Zorlayıcı nedenler, hak ve borç ilişkilerinde, tarafların iradesine bakmaksızın yeni hukuki durumlar oluşturan nedenlerdir ve “mücbir sebepler” deyimi ile...

En Çok Okunanlar

error: