Cam Filmlerinin Araçlarda bulundurulma(ma)sına ilişkin Yönetmelik

Bilindiği üzere “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”te (AİMY)’de yer alan ve araçlardaki cam filmlerine “cevaz” (ya da bir anlamda “izin”) veren hüküm değişikliğe uğradı:

Bu çerçevede, AİYM’nin değişik 14. maddesi, araçlarda filmli camlara cevaz veren hükmü kaldırmıştır. Aynı madde, bu konuda “Karayolları Trafik Yönetmeliği”nin (KTY’nin) 63/5. maddesinin geçerli olduğunu da belirtti. KTY’nin anılan 63/5 maddesi ise taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımını veya camların üzerine (renkli) film yapıştırılmasını yasaklamaktadır.

Buna göre;

1-) Trafikteki araçlarda, görüşü engellememek kaydıyla fabrika çıkışlı orijinal renkli cam kullanımında bir yasaklama yoktur.

2-) Fabrika çıkışlı araçlardaki orijinal camların görüşü engellemeyecek olan “en fazla koyuluk derecesi”ni aşmayacak koyuluktaki filmli camları, haklı bir sebep olmadan yasaklamak, eşitlikle çelişebilecektir.

3-) Güvenlik sebebiyle alınacak tedbirleri bunlardan ayrı tutmak gereklidir. Emniyet ve asayiş gibi önemli ve haklı gerekçelerle alınacak uzun süreli ya da kalıcı tedbirler için mevzuatta düzenleme daha uygun olacaktır.

Renkli/filmli camlı araçlara ilişkin hususlar, aşağıdaki makalede (Derdiman, 2018), eşitlik, sözleşme ve serbest girişim hürriyeti ve güvenlik gerekçeleri gibi, farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Makalede de değinildiği üzere, araçlarda görüşü engellemeyecek derecede koyu renkli ya da filmi camların sonradan yasaklanmasının, bir kısım hukukî sorunlara yol açması muhtemel görünüyor. Bu değerlendirme, görüşü engelleyecek her türlü cam kullanımı zaten yasak olduğundan; bu şekildeki renkli/film camlı araçları trafikten men etmenin hukuki bir sorun oluşturmayacağına da işaret etmiş oluyor.

Cam Filmlerini yasaklamaya ilişkin hükümlerin durumu…

Film camlı araçların trafikten yasaklanmasına dair yukarıda değinilen mevzuat hükümlerinin yakın zamanda mağduriyeti giderecek bir şekilde değiştirileceği ve ortaya çıkan sorunların da böylece giderileceği biliniyor. Araçlarda filmli camların yasaklanmasından hemen sonraki tarihlerde, trafik denetimlerinde görülen filmli camlara 3 ay mühlet verilerek söktürülmesi söz konusuydu.

Bundan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkili makam ve mercilerin açıklama ve girişimleri olmuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da ilgili Bakanlıklara, otomobillerde cam filmlerinin yasaklanmasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermişti. Yasaklamaya ilişkin hükümlerde mağduriyeti giderici ve güvenlik gereklerini de göz önünde bulunduran düzeltmelerin yapılmasında son aşamaya gelindiği tahmin ediliyor.

Bahse konu makale:

Derdiman, R. Cengiz (2018), “Araçlardaki Renkli Camların Hukukî Durumlarına İlişkin Bir Değerlendirme” Bursa Barosu Dergisi, sayı 102, http://www.bursabarosu.org.tr/dergi/B ARO_102.pdf, (22.01.2018), ss: 72-79

Önceki YazıDava Açmadan İsim Değiştirme Mümkün Müdür?
Sonraki Yazı“Takipsizlik” ve “Ek Takipsizlik” Kararlarının Anlamları