Gaibin Mirasçılığı ve “Gaip”ten Mirasçılığın Genel Usûl ve Şartları Nelerdir?

                                                                                                                Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman                                                                                                                   Av. Emirhan Derdiman*   Soru Özeti/ İçeriği: Gaibin mirasçı (varis) ya da gaipten mirasçılık yani gaibin mirasbırakan olması hangi usul...

İsim veya Soy isim Değiştirme Hakkı

Soru Özeti/İçeriği: İsim değiştirebilmek için gerekli şartlar nelerdir? İsim veya soyisim değiştirmek için açılacak davada nelere dikkat edilmelidir? Türk Medeni Kanununun (TMK’nın) 27. maddesi gereğince...

Emekli Aylığının Bağlanmasında Yazılı İstek Şart Mıdır?

Soru özeti/İçeriği: Emekli aylığının bağlanmasında hangi usul ve şartlar gözetilir? Yaş, hizmet süresi ve kesenekleri Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK’ya) ödemiş bir kimse...
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Av. Emirhan Derdiman Bursa Barosu İş hukukunda işçinin kıdeminden kasıt, işçinin çalışma süresidir. Buna göre örneğin 01.01.2016 yılında işe başlayan işçinin, 01.01.2018 tarihinde 2 yıllık kıdemi...

Özel Güvenlik Görevlisinin Göreviyle İlgili Suçları Hangi Kanuna Göre Soruşturulur?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Özet Bu yazıda, özel güvenlik görevlilerinin (ÖGG’lerin) yargılanmaları usulünde hangi kanunlara tabi olacakları incelenmektedir. Bir ÖGG kamu görevlisi olarak ya da...

En Çok Okunanlar

error: