İdari cezaların iptalinde avukatlık ücretine hükmedilmemesinin sonucu nedir?

Soru özeti/içeriği: İdari cezaların iptalinde mahkemece avukatlık ücretine hükmedilebilir mi? Bu kararda avukatlık ücretine hükmedilmemiş olması kanun yollarına başvuruyu gerektirir mi?  İptal kararının kesin...

Memuriyete Yeniden Başlayan Emekli Memur Hangi Kanuna Tabi Olur?

(2008’den Evvel İştirakçi Olanlar Bakımından Kısa Bir İnceleme) Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Yasal Dayanak Hakkında Genel Bilgi Asıl cevaba geçmeden bir ön bilgi verilmelidir: Bu yazı...

Emekli ikramiyesine haciz konulabilir mi?

Soru Özeti/İçeriği: Borçlunun emekli ikramiyesine veya kıdem ya da ihbar tazminatına haciz konulabilmesi mümkün müdür? Bu mümkünse, hangi prosedüre tabidir? Cevap: Bu konuda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

Özel Güvenlik Görevlisinin Göreviyle İlgili Suçları Hangi Kanuna Göre Soruşturulur?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Özet Bu yazıda, özel güvenlik görevlilerinin (ÖGG’lerin) yargılanmaları usulünde hangi kanunlara tabi olacakları incelenmektedir. Bir ÖGG kamu görevlisi olarak ya da...

Avukatlık ücreti nedir ve tahsilinde uyuşmazlık çıkması durumunda hangi yol izlenir?

Soru Özeti/İçeriği: Avukatlık Ücreti nedir? Ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili için nasıl bir yöntem izlenmelidir? Bu şekildeki bir uyuşmazlık hangi mahkemede dava açmayı gerektirir? Cevap: Anayasamızın 48/1. maddesinde...

İşçinin Maaşı Asgari Ücretten Daha Az Belirlenebilir mi?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Av. Emirhan Derdiman Soru Özeti/İçeriği: İş sözleşmesinin unsurlarından olan ücretin miktarı için bir sınır söz konusu mudur? Söz konusu ise belirlenen...

İstihkak davasında malın elden zorla çıkması şart mıdır?

Soru İçeriği/Özeti: İstihkak Davası nedir benzer davalardan farkları nelerdir ve bu davanın açılması için davaya konu mülkiyetin elden nasıl çıkması gerekir? 1-) İstihkak Davasının Tanımı...

Kusurlu tıbbi müdahaleden dolayı hekimin tazminat sorumluluğu var mıdır?

Soru Özeti/İçeriği: Hekimin muayene ve tedavisinden doğan bir doğan zararın giderilmesi için tazminat istenebilir mi? Bu kapsamda açılacak davalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Sağlık hakkı hem...

Müstear Ad Ne Demektir Kişinin Asıl Adı Gibi Korunmaya Tabi midir?

Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman Hukukumuzda ad kişiyi belirleyen ön ad ve soyadından oluşan kavramdır. Ön ad bir kişiyi diğerlerinden ve özellikle aynı kütükteki kişilerden; ...

Devre Tatil Sözleşmeleri Sebep Göstermeden İptal Edilebilir Mi? Para İade Edilir Mi?

Av. Emirhan Derdiman* Soru Özeti/İçeriği: Devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin cayma şartları nelerdir? Hangi durumlarda paranın iadesi mümkündür? Ne kadar süre içerisinde bu hak kullanılabilir? Devre tatil...

En Çok Okunanlar

error: Content is protected !!